Trang Chủ > Chính sách công ty

Chính sách công ty

Công ty Cổ phần ANS luôn mong muốn mang đến sự hài lòng cho khách hàng thông qua việc phát triển hệ thống và cung cấp những dịch vụ Công nghệ thông tin với chất lượng tốt hơn. Và để đạt được điều đó, thông tin cá nhân của khách hàng là điều không thể thiếu và là tài sản thông tin quan trọng của công ty chúng tôi.

Với mong muốn khách hàng có thể an tâm sử dụng những hệ thống, dịch vụ IT mà chúng tôi cung cấp, ANS luôn đặt việc bảo mật thông tin cá nhân lên hàng đầu. Toàn thể nhân viên trong công ty luôn tích cực thúc đẩy, nỗ lực thực hiện các hoạt động bảo mật thông tin cá nhân

Về việc sử dụng thông tin cá nhân

1.Thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân
Công ty chúng tôi đã xác lập quy chế về quản lý, bảo mật thông tin cá nhân sau khi đã xem xét kỹ nội dung, phạm vi công việc; xác định những quy định riêng trong nội bộ công ty về việc thu thập, sử dụng, cung cấp thông tin cá nhân và tuân thủ nghiêm những quy định đó.
Khi thu thập thông tin cá nhân, công ty chúng tôi luôn xác minh rõ mục đích sử dụng và thực hiện việc thu thập thông tin trong phạm vi cần thiết phù hợp với mục đích sử dụng đó. Ngoài ra, chúng tôi cũng xây dựng những quy chế nhằm ngăn chặn những hành vi sử dụng sai mục đích. Trong trường hợp sử dụng thông tin vượt quá phạm vi ban đầu, chúng tôi chỉ thực hiện sau khi nhận được sự đồng ý của khách hàng.
2.Tuân thủ các pháp lệnh, đường lối của nhà nước và các quy phạm khác về việc sử dụng thông tin cá nhân
ANS cam kết luôn tuân thủ pháp luật và các pháp lệnh, quy phạm liên quan về bảo mật thông tin.
3.Quản lý bảo mật thông tin cá nhân
Chúng tôi đã và đang nâng cao chất lượng bảo mật, tính an toàn, chính xác của thông tin cá nhân thông qua việc thiết lập những biện pháp ngăn ngừa việc tiếp cận thông tin trái phép, việc rò rỉ, thất lạc cũng như hư hại thông tin cá nhân. Trong trường hợp phát sinh hay nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm, chúng tôi sẽ nhanh chóng điều chỉnh và cải tiến.
4.Giải quyết những khiếu nại và thắc mắc của khách hàng
Chúng tôi cam kết sẽ giải đáp những thắc mắc, khiếu nại hay yêu cầu được thảo luận, cung cấp thông tin của khách hàng một cách thành thật và nhanh chóng
5.Xác lập và liên tục cải thiện hệ thống quản lý thông tin cá nhân
Công ty chúng tôi đã thiết lập và vận dụng chính xác hệ thống quản lý bảo mật thông tin cá nhân dựa vào tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản “Hệ thống quản lý bảo mật thông tin cá nhân – tiêu chuẩn JISQ15001”, đồng thời, đánh giá định kỳ và liên tục cải tiến hệ thống.

Ngày 1 tháng 8 năm 2004 (Ban hành)       Ngày 16 tháng 4 năm 2007 (Sửa đổi)
Công ty cổ phần ANS
Tổng giám đốc Akazawa Hirofumi

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi xin được phép tiếp nhận và lưu giữ tạm thời thông tin cá nhân chủ yếu trong những trường hợp sau
Chúng tôi cam kết không cung cấp hay nhờ bên thứ 3 xử lý thông tin nếu không được sự đồng ý của khách hàng

1.Lưu trữ tạm thời thông tin cá nhân của những người có mong muốn vào làm trong công ty
Thông tin được đăng ký trong buổi giới thiệu về công ty, phục vụ cho việc liên lạc sau này
2.Lưu trữ tạm thời thông tin cá nhân của khách hàng
Thông tin phục vụ cho việc phát triển chương trình, hệ thống
3.Lưu trữ thông tin thông tin cá nhân của nhân viên (bao gồm cả những người đã nghỉ việc)
Thông tin phục vụ cho công tác tuyển dụng và quản lý nhân sự
4.Những thông tin cá nhân phục vụ cho việc trả lời thắc mắc của khách hàng
Thông tin được đăng ký trong buổi giới thiệu về công ty, phục vụ cho việc liên lạc sau này

Công ty cổ phần ANS
Quản lý bảo mật thông tin cá nhân
Watanabe Hideyasu

Liên quan đến thông tin cá nhân

Việc sửa chữa, xóa bỏ, sử dụng những thông tin cá nhân đã đăng ký và những khiếu nại, thắc mắc liên quan đến những thông tin cá nhân khác xin vui lòng liên lạc đến địa chỉ dưới đây. Trong trường hợp nội dung thắc mắc có bao gồm thông tin cá nhân, chúng tôi cam kết không sử dụng những thông tin đó ngoài mục đích liên lạc để trả lời thắc mắc.
Chúng tôi cam kết bảo đảm an toàn cho những thông tin đã cung cấp và tiếp nhận nhờ hệ thống quản lý nghiêm ngặt và cam kết xóa bỏ theo thứ tự nếu những thông tin đó nếu không cần thiết nữa.
Công ty chúng tôi đã được công nhận quyền sử dụng nhãn bảo mật thông tin với tư cách là doanh nghiệp xử lý thông tin cá nhân thích hợp