Trang Chủ > Thực tiễn phát triển

Thực tiễn phát triển

Xây dựng hệ thống quản lý dự án

Khái quát hệ thống

Với vai trò là hệ thống trợ giúp cho người quản lý để quản lý dự án một cách hiệu quả. Hệ thống quản lý dự án cho phép quản lý cơ cấu thành viên dự án, kế hoạch làm việc của từng công đoạn và tình hình tiến độ của những công đoạn đó một cách liên tục và kịp thời. Hơn nữa, những thông tin này được chia sẻ rộng rãi nên có thể tìm được thông tin dự án cần thiết theo vai trò, yêu cầu và mối quan tâm. Thông qua hệ thống này, không chỉ quản lý dự án mà tất cả những người liên quan bao gồm cả quản lý cấp trên cũng nắm được tình hình dự án một cách chính xác.

Xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp cho các công ty vận tải

Khái quát hệ thống

Đây là hệ thống nhập dữ liệu và quản lý toàn bộ các khâu từ khi nhận đơn hàng, doanh thu đến khi thanh toán.
Vì quản lý dữ liệu từ khi nhận đơn hàng đến khi thanh toán nên ngay lập tức có thể lấy ra được dữ liệu cần thiết.
Đặc trưng của hệ thống dùng cho công ty vận tải là có thể đăng ký cả những thông tin như: khi điều xe thì việc nào dùng xe gì, ai là người thực hiện v.v..
Để cả những người không giỏi thao tác máy tính cũng có thể thực hiện được, hệ thống có chức năng cho phép đăng ký điều xe chỉ bằng thao tác nhấp chuột chứ không cần dùng đến bàn phím.

  • arrow
  • arrow
  • arrow

Xây dựng hệ thống quản lý học phí cho các trường học

Khái quát hệ thống

Đây là hệ thống kết nối với hệ thống quản lý học sinh để hỗ trợ xử lý gửi hóa đơn cho học sinh và thu các khoản phí phát sinh trong trường học một cách hiệu quả. Chúng tôi đã xây dựng lại hệ thống bằng VB.NET, SQL Server từ hệ thống cũ phát triển bằng VB 6, Oracle DB. Hệ thống có 2 chức năng chính:

  • • Yêu cầu mỗi học sinh là đối tượng quản lý đóng học phí phải đóng tiền học và tiền quỹ. Hệ thống kết nối với hệ thống giáo vụ để lấy các thông tin cơ bản của học sinh, giám sát sự thay đổi số tiền phát sinh do thay đổi thông tin học sinh. Có chức năng quản lý nộp tiền nhiều lần và chậm nộp tiền.
  • • Quản lý tình hình nộp và thu học phí. Phân loại học phí chuyển khoản và tạo dữ liệu xử lý kế toán.

Xây dựng hệ thống quản lý báo giá cho công ty quản lý tòa nhà

System outline

Đây là hệ thống nhập, phê duyệt và xuất thông tin báo giá.
Vì hệ thống này phục vụ cho đối tượng chưa thành thạo thao tác máy tính nên chúng tôi đã tập trung vào việc giới hạn nhập để không thể tạo ra những dữ liệu không có mục đích.
Ngoài ra, chúng tôi xây dựng hệ thống đảm bảo tính tiện lợi và đồng bộ dữ liệu bằng cách phân tách các mục phụ thuộc và không phụ thuộc vào bảng thông tin.

Thiết kế giao diện người dùng cho hệ thống lấy dữ liệu

Khái quát hệ thống

Tùy ý tìm kiếm và lấy ra dữ liệu của hệ thống mà không cần phải phụ thuộc vào hệ thống.
Có thể sử dụng hiệu quả và an toàn bằng cách tạo bản mẫu các điều kiện thường hay sử dụng, thiết lập quyền truy cập v.v…
*Yêu cầu phía Việt Nam thay đổi thiết kế

Thiết kết giao diện người dùng của hệ thống quản lý doanh nghiệp dùng cho công ty tiếp thị trên Web

Khái quát hệ thống

Chúng tôi được yêu cầu tạo giao diện màn hình của hệ thống chỉ dựa vào màu sắc của giao diện.
Dựa vào các hạng mục của hệ thống mà khách hàng đang sử dụng, chúng tôi phải thiết kế giao diện sao cho dễ sử dụng.

  • arrow
  • arrow